Empty

Total: 0,00 €

You are here

Opettajuuteen ohjaaminen

Blomberg, Seija; Komulainen, Jyrki; Lange, Kaisa; Lapinoja, Kari Pekka; Patrikainen, Risto; Rohiola, Ulla; Sahi, Sinikka; Turunen, Tuija
978-952-451-414-9;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2009

Miten opiskelijassa herätetään kiinnostus pohtia ja kyseenalaistaa vallitsevia opetuskäytänteitä ja omaa toimintaansa? Miten ohjata opiskelijaa autonomiseksi, osaavaksi ja yhteisölliseksi opettajaksi? Miten tuetaan opiskelijan ammatillista kehittymistä opettajuuteen samanaikaisesti eri alueilla?

Ohjausprosessissa käytettävä käsitteistö ja sisältö ovat moni-ilmeisiä ja kaipaavat kollegiaalista keskustelua. Tällä teoksella pyritään luomaan ohjaukseen yhteistä perustaa. Kirjassa esitellään kokeneiden opettajankouluttajien ajatuksia ja näkemyksiä opettajankoulutuksesta ja opettajuuteen ohjaamisesta.

Tämän teoksen keskeinen tavoite on jäsentää opetustapahtumaa opetus-opiskelu-oppimis-prosessina ja pohtia, miten opettajuutta voitaisiin ohjatussa harjoittelussa kehittää tuon prosessin kokonaisvaltaiseen hallintaan.

37,00 €
Stock: 
1